STRÁNKY PŘEMÍSTĚNY NA http://doan.tym.czDÓAN Pardubice je občanské sdružení lidí z Pardubic nebo jeho okolí, kteří se zajímají o buddhismus théravádového směru a dle svých možností se ho snaží praktikovat v každodenním životě tak, aby jeho členové a lidé žijící kolem nich byli šťastnější a spokojenější. Slovo dóan pochází z japonského výrazu dógjó, který v běžné mluvě znamená něco jako "spolucestující". Avšak mezi praktikujícími buddhisty toto slovo vyslovované jako dóan označovalo spolucestujícího na cestě k probuzení. Tímto názvem bychom chtěli vyjádřit ústřední cíl našich aktivit, jímž je vytváření společenství lidí se zájmem o buddhismus, kteří se budou navzájem podporovat na cestě duchovního rozvoje. Uvítáme jakékoli dotazy, rady a připomínky. Můžete psát na níže uvedenou emailovou adresu.

email: doan.pardubice@gmail.com

Buddha
The english version of our web pages is under development.